Uudised


EESTI TURISMIFIRMADE LIIDU SOOVITUSED TURVALISTE REISITEENUSTE TAGAMISEKS

Reisimise turvalisuse tagamine on võimalik ainult vastutustundlike teenuse osutajate ja vastutustundlike klientide koostöös.

Vastutustundlikud reisiettevõtted jälgivad pidevalt turvaliseks reisimiseks kehtestatud nõudeid ja teevad kõik endast oleneva, et vahendada kogu reisiteekonna vältel vaid kontrollitud ja kehtestatud nõudeid täitvate partnerite teenuseid.

Vastutustundlikud reisijad
- pääsevad reisile vastavalt sihtriigi poolt kehtestatud nõuetele, esitades transpordivahendisse sisenemisel COVID PASSI või negatiivse tulemusega COVID-19 PCR testi, täites eelnevalt riiki sisenemiseks vajalikud deklaratsioonid;
- järgivad kogu reisi jooksul sihtkohas, teenuse osutaja ja reisikorraldaja poolt kehtestatud reegleid;
- järgivad Eestisse naasmisel (lennu)vedaja nõudeid (kanda maski jne). 
- järgivad peale reisilt naasmist kehtivaid karantiini, sh vajadusel eneseisolatsiooni nõudeid.

Reisikonsultant soovitab:
• Tutvu viisa- ja muu reisimisega seotud info ning tervisesertifikaatidele kehtestatud nõuetega. Info leiad Reisi Targalt, Re-Open Europa ja reisiettevõtete kodulehtedelt. Arvesta, et dokumentide täitmine võib võtta varasemast enam aega.
Registreeri end ja oma reisikaaslased Välisministeeriumi Reisi Targalt kodulehel.
• Lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile soovitame sõlmida kindlustusseltsis reisikindlustus, mis katab täiendavaid kaasneda võivaid kulutusi ja uuri, kas kindlustus pakub ka COVID -19 kaitset.
• Paki esmavajalikud esemed ja ka kõik dokumendid käsipagasisse.
• Pea kinni hügieenireeglitest. Varusta end isikliku desovahendiga, puhasta lisaks kätele ka enim kasutatavaid esemeid (rahakott, mobiiltelefon, arvuti). Kanna maski.
• Pea kogu reisi vältel kinni tavapärastest viisakus- ja käitumisreeglitest, samuti sihtkoha teenuse pakkuja ja ametivõimude kehtestatud reeglitest. Võimalusel seisa hea selle eest, et ka teised reisijad peaksid lugu turvalise reisimise normidest.
• Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid. Kui Sa ei ole 72 tunni jooksul enne Eestisse naasmist teinud PCR testi, tee see kindlasti naasmisel koheselt Tallinna Lennujaamas või Tallinna Sadamas. Järgi kehtestatud karantiini, sh vajadusel eneseisolatsiooni nõudeid. Täpne info isolatsioonikalkulaatorist

INFO EESTISSE SAABUJATELE

Kõik Eestisse saabujad peavad täitma elektroonilisele piiriületaja deklaratsiooni (võib täita kuni 3 päeva enne saabumist). Link on leitav siit: www.iseteenindus.terviseamet.ee/. Teie e-posti saadetakse kinnituskiri, mis tuleb Eesti piiril ette näidata kas telefonis või paberkandjal.
MÕISTED:
Liikumispiirang – kehtib inimestele, kes saabuvad välisreisilt. Liikumisvabaduse piirangute puhul ei saa inimene haigushüvitist.
Eneseisolatsioon – kehtib COVID-19 haigetele ja nende lähikontaktsetele. Eneseisolatsiooni puhul saab haigushüvitist.
Piiratud eneseisolatsioon - kehtib pärast esimest PCR negatiivset testi: 6 esimest päeva tuleb olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida, kanda kindlasti maski jne.
Loe täpsemat infot: https://www.terviseamet.ee/et/liikumispiirang-eneseisolatsioon-karantiin

KOHUSTUSLIK LIIKUMISPIIRANG
10-päevane liikumispiirang kehtib kõigile, kes saabuvad Eestisse Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.
Kolmandatest riikidest saabujad peavad riiki sisenedes samuti tegema PCR testi olenemata nakatumise suhtarvust. Vt nakatumisnäitaja suhtarvu WHO kodulehelt
1. Eesti kodanikule ei kehti liikumispiirang nendel juhtudel, kui:
1) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
2) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise 2 doosi (v.a Janssen, mille puhul piisab 1 doosist) ja viimase doosi vaktsineerimise päevast ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud. Täpsem teave Välisministeeriumi kodulehel

2. Liikumispiirangut lühendavad tingimused:
1) inimesed, kes ei soovi pärast Eestisse saabumist 10-päevast liikumisvabaduse piirangut, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;
2) inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne. Loe rohkem infot siit!

Meie partnerid: